Політика щодо обробки персональних даних

Освітній простір «IT-Camp» (далі – Простір) публікує Договір, який визначає порядок доступу до сайту itcamp.com.ua (далі — Сайт).

Договір є договором приєднання для будь-якої особи (користувача), що використовує Сайт. Компанія пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладено в стандартній і незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти, відповідно до ст. Цивільного кодексу України.

У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа (Користувач), яка акцептує цю оферту, здійснює оплату послуг Освітнього простору «IT-Camp» щодо платного доступу до інформації за допомогою сайту itcamp.com.ua, відповідно до умов цієї публічної оферти. Юридична особа приймає цю оферту і здійснює оплату послуг Простору на підставі виставленого рахунку. Категорії платної інформації визначаються Простором самостійно. Оплата послуг Користувачем є акцептом оферти.

Визначення

Сайт — itcamp.com.ua
Договір — цей Договір про надання доступу до матеріалів Сайту
Користувач — фізична особа, яка досягла 18-ті років, та здійснює і має доступ до
Сайту за допомогою мережі Інтернет.
День — період часу тривалістю двадцять чотири години.
Місяць — період часу тривалістю тридцять днів.
Рік — період часу тривалістю триста шістдесят днів.
Платіжна система — фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні”, який бере участь в розрахунках
між Простором та Користувачем.

1. Предмет угоди

1.1. Відповідно до умов Договору Простір надає Користувачам доступ до освітніх
матеріалів на платній основі з метою перегляду Користувачами окремих
матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються
Простором самостійно.
1.2. Послуги Простору, що надаються за цим включають в себе онлайн курси, які
містяться за посиланням itcamp.com.ua/online та офлайн курси, які містяться за посиланням itcamp.com.ua/offline
1.3. Надходження Простору оплати від Користувача є прийняттям (акцептом)
Договору (оферти), що означає повне і беззастережне прийняття
Користувачем умов Договору.
1.4. Послуги Простору для юридичних осіб, надаються виключно за окремими
договорами з такими юридичними особами.
1.5. Акцептуючи даний Договір Користувач погоджується повністю й
беззастережно із Договором про умови і правила користування сайтом
itcamp.com.ua та із Політикою конфіденційності за посиланням
itcamp.com.ua/policy

2.Порядок й умови оформлення Курсів освітнього простору «IT-Camp»

2.1. Для оформлення Курсів Користувачеві необхідно:
2.1.1. Зареєструватися на Сайті шляхом заповнення всіх необхідних полів
реєстраційної форми;
2.1.2. Уважно ознайомитися з умовами Договору та прийняти його;
2.1.3. Вибрати необхідний курс (курси) відповідно до пункту 1.2. Договору;
2.1.4. Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система;
2.1.5. Підтвердити оплату і оплатити.

2.2. Юридична особа здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Простору на підставі виставленого рахунку. Факт оплати послуг
Простору юридичною особою підтверджує повну згоду юридичної особи з
умовами Договору;
2.3. У своєму особистому кабінеті Користувача доступна інформація щодо
користувача, фінансової історії, можливості зміни паролю. Цей перелік не є
вичерпним та може змінюватись.
2.4. Оплата послуг Простору проводиться Користувачем на умовах 100%
передоплати..
2.5. Простір попереджає Користувачів, Користувачі розуміють і погоджуються з
тим, що Платіжна система може стягувати понад вартість послуг будь-якого
роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (при їх наявності),
надаючи свої послуги лише у випадку, якщо такі комісії і збори будуть оплачені
користувачем.
Інформацію про дані комісіях і збори (при їх наявності) Користувач самостійно
може дізнатися у Платіжної системи. Комісії та збори не повертаються і не
відшкодовуються Простором. Користувач, який скористався послугами
Платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.
2.6. Простір має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення
Користувача змінювати умови цього договору, наповнення курсів (пакетів),
розміри тарифів тощо шляхом розміщення відповідного документа в новій
редакції на Сайті.

Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на
Сайті таких змін.

Зміни, що стосуються наповнення курсів (пакетів), розмірів тарифів
застосовуються тільки для курсів, придбаних після такої зміни.

2.7. Відмова від послуг після оплати є неможливою.
2.8. Користувач не має права:
2.8.1. реєструватися як інша особа;
2.8.2. вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи
реєстраційні дані іншої людини;
2.8.3. навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої
відносини з іншими особами або з іншими організаціями;
2.8.4. передавати реєстраційні дані, логін та пароль для доступу в систему іншим
особам;
2.8.5. намагатися будь-яким способом, в тому числі шляхом підбору пароля,
злому або інших дій отримувати доступ до чужих логінів і паролів;
2.8.6. використовувати автоматизовані програми взаємодії з Сайтом і його
сервісами, розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити
віруси та інші шкідливі програми.

3. Відповідальність

3.1. Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації,
інформації і даних, вказаних ним при оплаті їм послуг Простору.

Користувач не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні
дані третіх осіб, включаючи контактні дані (адреса, телефон, електронна
пошта). У разі пред’явлення до Простору претензій з боку третіх осіб у
зв’язку з використанням персональних даних, суб’єктами яких вони є, і
наданих Простору Користувачем, Користувач зобов’язується самостійно і
за свій рахунок врегулювати всі такі претензії і судові позови або
відшкодувати Простору понесені у зв’язку з цим витрати .

У разі виявлення Простором факту повідомлення Користувачем
недостовірної інформації або персональних даних Простір має право
видалити акаунт, реєстрацію Користувача та (або) призупинити, обмежити
або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту в будь-
який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за
будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

3.2. Простір не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо
таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-
мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь,
землетрус, пандемії, інші стихійні дії, збої в енергетичних або
телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв’язку,
несправність обладнання і т. п.), страйки, громадянські заворушення,
безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які
можуть вплинути на виконання Простором умов Договору і непідконтрольні
Простору.

Простір також не несе відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань за Договором, а також не компенсує збитки, що
виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті:
— протиправних дій користувачів;
— неправомірних дій третіх осіб,
— спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального
функціонування Сайту;
— збоїв в роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп’ютерними
вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному
забезпеченні Сайту, в тому числі пов’язаних з діями третіх осіб;
— відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) або
недостатньої швидкості інтернет-з’єднань між сервером
Користувача і сервером Сайту;
— інших випадків, пов’язаних з діями / бездіяльністю третіх осіб,
спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням
глобальної мережі Інтернет та / або комп’ютерного обладнання, що
існувала на момент укладення Договору тощо.

Всі суперечки, що випливають з правовідносин щодо Договору, вирішуються шляхом переговорів.

3.3. У разі порушення Користувачем цього Договору, або Договору про умови і правила користування сайтом halabuda.org, Простір має право обмежити або припинити надання послуг, а також доступ такого Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання Сайту (блокувати авторизацію і / або IP-адреси) для користувача в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. При цьому невикористаний залишок грошових коштів за період, що залишився не повертається Користувачеві.